Vitorlástanfolyam

turnusok, árak | már van motoros vizsgám | mi a teendőm

A sporthajós, vagy más néven kishajós vizsgák tanfolyamkötelesek. Csak akkreditált képzőszerveken keresztül, vagy azok által kiadott tanfolyami igazolással lehet elméleti és/vagy gyakorlati vizsgát tenni.

Akkreditációs határozat száma: 5417/2/2008
RMK szám: 00547-2009

Az érvényes belvizi jogosítvány birtokában 20m testhosszúságú és 12 fő befogadó képességű hajó nagyságig vezethetők a hajók folyókon, tavakon és csatornákon vitorla és/vagy motor hajtással.

A tanfolyamainkat vizsga követi. Az elméleti és a gyakorlati képzésről is - kérésre - tanfolyami igazolást adunk ki.

Fogadunk csak gyakorlati képzésre és vizsgára olyanokat, akik más képzőszervnél kezdtek, de a Balatonon szeretnének gyakorlatot szerezni.

Az elméleti vizsga elválhat a gyakorlatitól, így szabadabban gazdálkodhat a szabadidejével. A sikeres elméleti vizsga érdekében 15-20 órát kell a monitor előtt töltenie a vizsgakérdések társaságában.
Ehhez segítséget nyújt a Hajózási Hatóság által hivatalos tananyagként megjelölt szakirodalom: BELVÍZI KEDVTELÉSI CÉLÚ VIZSGÁK

A vizsgakérdések letölthetők, gyakorolhatók a „okosságok” fül alatt, vagy a Hajózási Hatóság honlapjáról: vizsgakérdések letöltése

A háromhétvégés tanfolyamunk első két napján az elmélettel foglalkozunk: alapismeretek, vízrajz, meteorológia, hajószerkezet, gépek, vitorlaműködés, manőverek, biztonság, szabályok. De megismerkedünk a hajóval is!
A második két napon hajózunk. A harmadik két napon elsősorban hajózunk, de átbeszéljük az elméleti vizsgát is!
Amit a fotelban ülve meg lehet tanulni, azt nem a hajón ülve kellene, hiszen akkor a gyakorlástól vesszük el az időt!
A vitorlástanfolyamok résztvevői megtanulják a vitorlás hajó (motoros) vezetéséhez szükséges elméleti és gyakorlati tudnivalókat. Közelebbi ismeretségbe kerülnek a Balatonnal, a széllel. Mindazt elsajátítják, ami szükséges a biztonságos hajóvezetéshez és a sikeres vizsgához. Belekóstolnak egy érdekes életmódba, megalapozzák, hogy később a Balatont értő, szerető vitorlázóvá váljanak.

Letölthető anyagok:
Jelentkezési lap
Tanfolyami szerződés
Segédlet és mintakérdések a teszteléshez