Vitorlástanfolyam

turnusok, árak | már van motoros vizsgám | mi a teendőm | tananyag

A sporthajós, vagy más néven kishajós vizsgák a közúti járművezetői vizsgákhoz hasonlóan tanfolyamkötelesek. Csak akkreditált képzőszerveken keresztül, vagy azok által kiadott tanfolyami igazolással lehet elméleti és/vagy gyakorlati vizsgát tenni.

Akkreditációs határozat száma: 5417/2/2008
RMK szám: 00547-2009

Az érvényes jogosítvány birtokában 20m testhosszúságú és 12 fő befogadó képességű hajó nagyságig vezethetők a hajók folyókon, tavakon és csatornákon vitorla és/vagy motor hajtással.

A tanfolyamainkat vizsga követi. Az elméleti és a gyakorlati képzésről is - kérésre - tanfolyami igazolást adunk ki.

Fogadunk csak gyakorlati képzésre és vizsgára olyanokat, akik más képzőszervnél kezdtek.

Az elméleti vizsga letétele elválhat a gyakorlati tanfolyamtól és vizsgától, így szabadabban gazdálkodhat a szabadidejével. A sikeres elméleti vizsga érdekében 15-20 órát kell a monitor előtt töltenie a vizsgakérdések társaságában.

A gyakorlást mindenképpen megelőzi elméleti felkészítés, ahol már csak a gyakorlati hajózáshoz szükséges elméleti kérdéseket tárgyaljuk. Ehhez segítséget nyújt a Hajózási Hatóság által hivatalos tananyagként megjelölt szakirodalom: www................ Ajánlom szíves figyelmükbe a saját jegyzeteimet, ahol röviden, tömören összefoglalom azokat az ismereteket, amire a kezdő vitorlázónak szüksége van: www.kovys.hu/tananyag Kérem, hogy ezeket az ismereteket a gyakorlás megkezdése előtt tanulmányozzák! Amit a fotelban ülve meg lehet tanulni, azt nem a hajón ülve kellene, hiszen akkor a gyakorlástól vesszük el az időt! Természetesen a hajón is foglalkozunk elméleti kérdésekkel, mert a megszerzett elméleti ismeretek a gyakorlat során nyernek értelmet. Sorra vesszük mindazon ismereteket, amelyek szükségesek a sikeres vizsgához és a biztonságos hajóvezetéshez. Ezen belül: alapvető vizijártassági ismeretek, a szükséges szabályismeret, vitorlázáselmélet, hajószerkezet, felszerelések, hajógépek, hajóvezetési ismeretek, vízrajz, meteorológia, segítségnyújtás. A vitorlástanfolyamok résztvevői megtanulják a vitorlás hajó (motoros) vezetéséhez szükséges elméleti és gyakorlati tudnivalókat. Közelebbi ismeretségbe kerülnek a Balatonnal, a széllel. Mindazt elsajátítják, ami szükséges a biztonságos hajóvezetéshez és a sikeres vizsgához. Belekóstolnak egy érdekes életmódba, megalapozzák, hogy később a Balatont értő, szerető vitorlázóvá váljanak.

Letölthető anyagok:
Jelentkezési lap
Tanfolyami szerződés
Segédlet és mintakérdések a teszteléshez